JUBIZOL Finish Winter additive

Зимски додаток за JUBIZOL Unixil Finish Winter S

Опис

Додаток за забрзано сушење на малтерот JUBIZOL Unxil Finish Winter S. Со додавање на адитивот, малтерот може да се вградува при температури од 1oC до 15oC и зголемена релативна влажност на воздухот до 95%.

Својства

  • обезбедува отпорност на малтерот на врнежи 24 часа по нанесувањето.

Детали

Подготовка и нанесување 
Мешање

Амбалажа

Пластично шише 0,5 l.

 

Пред употреба, детално прочитајте го техничкиот и сигурносниот лист.

Својства 
JUBIZOL sistem
Ви препорачуваме 
Приказ на делувањето на додатокот за забрзано сушење на малтерот
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk