Хидроизолација на балкони или тераси

Балконите и терасите се често составен дел од објектот, па затоа добро изведената хидроизолација на тие површини е предуслов за долговечност на целиот објект. Имено, хидроизолацијата, покрај премалите падови е најчеста причина за проблеми предизвикани од натопување на бетонскиот естрих, а последиците се: одвојување на подлогата, одвојување и паѓање на малтерот и раслојување на фасадата од долната или од челната страна.

HYDROSOL системот нуди квалитетно решение за долготрајна заштита на балкони или тераси.

Компоненти на системот

 

Фаз Производ
1

Санација или појачување на аглите: JUBIZOL vogalnik и JUBIZOL Lepilna malta

2

Основен премаз: Jukol Primer

3

Хидроизолација: 1. нанос Hidrozol Elastik

4

Хидроизолација: Hidrozol tesnilni trak

5

Хидроизолација: 2. нанос Hidrozol Superflex или Hidrozol Elastik (кај Hidrozol Superflex првиот нанос не е потребен)  + JUBIZOL armirna mrežica

6

Хидроизолација: 3. нанос Hidrozol Superflex или Hidrozol Elastik

7

Лепење на керамика: Akrinol Elastik, Akrinol Flex

8

Фугирање: Fugalux

 

Сите поединости за вградување на хидроизолација и керамички подлоги ви се достапни во брошурата.

Приказ за вградување на хидроизолација на тераси
Програмот JUB Design Studio, на типски објекти ви го олеснува бирањето на бои и текстури.
При купување на JUBIZOL фасадниот систем, пресметката за вашиот објект е бесплатна.
Контакти JUB Design Studio: JUB дооел Скопје; бул. Јане Сандански бр.79а-3; 1000 Скопје; Т:++389 2 2454 027, Е: jub@jub.com.mk